PROJELER

Çöpten Elektrik Üretimi

2014 Nisan ayından buyana Büyükşehir Belediyemiz tarafından işletilen Katı Atık Sahasında 450 bin ton çöpün bertarafı yapılmıştır. Bu bağlamda 2886 sayılı kamu ihale kanunu kullanılarak mevcut çöpten enerji eldesi karşılığı hazırlatılan projenin yüklenici tarafından uygulanması karşılığında ihale edilmiştir. 6,4 MW kurulu güç ile Kojenerasyon Tesisi; 2016 yılı itibari ile enerji üretime başlamış olup, mevcut durumda saatte 3 MW lik kapasite ile üretim yapmaktadır. Sahada sürekli olarak teknik iyileştirmeler ve artacak olan çöp miktarı ile birlikte bu üretim kapasitesi 2018 yılında 3.5 MW üzerine çıkarılması planlanmaktadır. Yapılan elektrik enerji üretimiyle 40.000 nüfusa yeterli enerji, çöpten elde edilmektedir.